Hoofdkantoor:
Ziggurat Taaltrainingen
Atoomweg 2-C

9743 AK Groningen

Tel: 3185 - 002 00 67

Keurmerk
Ziggurat Taaltrainingen voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

  • Facebook Ziggurat Taaltrainingen
  • Instagram Ziggurat Taaltrainingen